تبلیغات

در این روش درآمد زایی که روشی کاملاً اثبات شده در دنیا و جدیداً در ایران است شما با مراجعه به یک فروشگاه اینترنتی مثل این و یا این  ثبت نام در قسمت بازار یابی ، عضو فروشگاه شده و با انتخاب محصولاتی که در سایت در نظر گرفته شده و قرار دادن لینک این محصولات در سایت خود ایجاد در آمد می کنید به اینصورت که هر شخصی از طریق سایت شما و یا لینک محصولی که فروشگاه به شما داده وارد فروشگاه شود و خرید انجام دهد درصدی از مبلغ خرید مشتری به شما تعلق می گیرد .

هر فروشنده ای كه از طریق شما عضو فروتل شود برای شما 25،000 تومان درآمد دارد و اگر نماینده فروتل باشید درآمد شما از عضویت هر فروشنده 50،000 تومان خواهد بود. (حق عضویت هر فروشنده در سرویس پستی فروتل 100،000 تومان است كه نصف این مبلغ متعلق به پست شهر فروشنده است.


با تشکر